Privatlivspolitik

1 Generelt
1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Bryg

Selv (Herefter “Virksomheden”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2.  Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler

via Virksomhedens hjemmeside, Brygselv.dk (Herefter “Hjemmesiden”).

1.3.  Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Virksomheden skal

ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2 Virksomhedens indsamling af dine personoplysninger
2.1. Hvilke personoplysninger indsamles og til hvilke formål?

2.1.1. Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse (disse lagres ikke) og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på Hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.

2.1.2. Når du benytter en kontaktformular på hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, e-mailadresse, telefonnr. samt øvrige oplysninger som du selv angiver i beskeden. Disse oplysninger kan blive brugt til at tage kontakt via telefon eller e-mail, som angivet ved kontaktformularen. Ved brug af kontaktformularer antages det, at du giver samtykke til dette.

2.2. Grundlag for indsamling
2.2.1. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for, at vi kan varetage

vores interesser i at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen af denne samt

tilbyde dig relevante tilbud via annoncering.
2.2.2. Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering. Indsamlingen af

oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for, at vi kan tage kontakt og i den forbindelse har et minimum af oplysninger.

3 Brug af databehandlere
3.1. Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden.

For eksempel bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af hjemmesiden samt til din bedømmelse af vores produkter/ydelser. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

3.2.  En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.  Oplysningerne kan endvidere sendes til Google Ad Services (Google AdWords m.fl.). De oplysninger som sendes til Google Analytics vil i begrænset omfang også kunne importeres til Google AdWords. Disse oplysninger vil udelukkende være om din færden og brug af hjemmesiden med henblik på at måle effekten af annoncering. Læs mere her: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

3.4. En anden databehandler er Facebook Inc. (“Facebook”), som er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.facebook.com/about/privacyshield

4. Dine rettigheder
4.1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som

dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 4.2. Indsigtsretten

4.2.1. Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til j@brygselv.dk sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

4.3. Retten til berigtigelse
4.3.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver

opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til

at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. 4.4. Retten til sletning

4.4.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke til dine persondata. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at

bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 4.6. Retten til dataportabilitet

4.6.1. Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med: at du køber et produkt af os, jf. pkt. 2.1.2, eller at du konktakter os via en kontaktformular, jf. pkt. 2.1.2

4.7. Retten til indsigelse
4.7.1. Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine

personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og

opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.1
4.7.2. Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine

personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 2.1 4.7.3. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine

personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. 4.8. Retten til at tilbagekalde samtykke.

4.8.1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, jf. pkt. 2.1.3. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

4.8.2. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på j@brygselv.dk 4.9. Retten til at klage

4.9.1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

5 Sletning af persondata
5.1. Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmeside i en periode på op til 26 måneder, vil vi automatisk

slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

5.2.  Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2.

5.3.  Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din brug af vores konktaktformular, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse herom.

6 Sikkerhed
6.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at

personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod,

at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre

deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger
7.1. Bryg Selv er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.
7.2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:

Bryg Selv
Energivej 38
5260 Odense S.

E-mail: steen@brygselv.dk

8. Ændringer i persondatapolitikken
8.1. Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.